Usługi

Obligatoryjnie wszyscy Uczestnicy Projektu zostaną objęci wsparciem z zakresu:
•    Diagnoza potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego wraz z utworzeniem/aktualizacją IPD dla 120 UP
•    Indywidualne pośrednictwo pracy  dla 120 UP
•    Szkolenia zawodowe dla 88 UP do wyboru

- Monter izolacji budowlanych/Piekarz/Fryzjer/Monter robót wykończeniowych/Murarz tynkarz/Cukiernik  – 2 grupy szkoleniowe po 145 godzin dla 22 UP
- Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC – 1 grupa szkoleniowa po 120 godzin dla 11 UP
- Kosmetyczka/Barman – kelner/Kucharz/Spawacz (zgodnie z IPD) – 3 grupy szkoleniowe po 145 godzin dla 33 UP
- Magazynier z obsługą komputera i wózka widłowego – 1 grupa szkoleniowa po 80 godzin dla 11 UP
- Opiekun osoby starszej lub niepełnosprawnej – 1 grupa szkoleniowa po 120 godzin dla 11 UP

•    3 miesięczne staże zawodowe dla 90 UP
Skierowanie na staż oraz czas trwania stażu będzie wynikać z IPD, program stażu będzie opracowany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb stażysty.


W ramach projektu zapewniamy także:
• Stypendium szkoleniowe
• Stypendium stażowe
• Zwrot kosztów dojazdu
• Ciepły posiłek i poczęstunek
• Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
• Zaświadczenia o ukończeniu stażu
• Badania lekarskie

Script logo