Aktualności

Data aktualizacji 20.07.2021

Miło nam poinformować Państwa, iż okres realizacji  projektu „Znów aktywni! -2 edycja” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dobiera końca. W dniu 31.07.2021 r. Uczestnicy zakończą przedłożone staże zawodowe. Beneficjent będzie  przez kolejne 3 miesiące monitorował poczynania UP na rynku pracy w celu osiągnięcia założonych we wniosku o dofinansowanie wskaźników efektywności zatrudnieniowej.

 

Data aktualizacji 08.06.2021

W bieżącym miesiącu dzięki przychylności IP kontynuowane są  3 miesięczne staże zawodowe dla grupy VI ,VII, VII projektu „Znów aktywni! -2 edycja” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 01.05.2021

W dniu 01.05.2021 ruszają kolejne 3 miesięczne staże zawodowe dla grupy IV, V oraz stażysty z gr 6 projektu „Znów aktywni! -2 edycja” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 
Data aktualizacji 01.04.2021

W dniu 01.04.2021 ruszają kolejne 3 miesięczne staże zawodowe dla grupy V, VIII oraz stażysty z gr 6 projektu „Znów aktywni! -2 edycja” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 27.02.2021

Dziś kontynuujemy spotkania w ramach Pośrednictwa Pracy Projektu „Znów aktywni! - 2 edycja” dla 5 UP z  GR VIII  oraz stażystów rusza II spotkanie z doradcami zawodowym w ramach Pośrednictwa pracy dla Uczestników. Zajęcia będą odbywały się w Chodzieży w dniach 27.02.2021. Pośrednictwo poprowadzi trener, który posiada doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo oraz pracującymi.

 
Data aktualizacji 13.02.2021

Dziś kontynuujemy spotkania w ramach Pośrednictwa Pracy Projektu „Znów aktywni! - 2 edycja” dla 5 UP z GR VIII oraz stażystów rusza I spotkanie z doradcami zawodowym w ramach Pośrednictwa pracy dla Uczestników. Zajęcia będą odbywały się w Chodzieży w dniach 13.02.2021. Pośrednictwo poprowadzi trener, który posiada doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi,
biernymi zawodowo oraz pracującymi.


Data aktualizacji 11.02.2021

Dziś rozpoczynamy kolejne szkolenie zawodowe ,,Barman- kelner’’  Dla Uczestników gr VIII projektu „ Znów aktywni!- 2 edycja” 11.02.2021r. rusza szkolenie ,, KUCHARZ III’’   dla grupy nr VIII projektu „ Znów aktywni!- 2 edycja” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie obejmie 145 h dydaktycznych. Grupa nr VIII została podzielona na 3 grupy szkoleniowe ( 4+1)  szkolenia potrwają do 30.03.2021r. oraz 31.03.2021r Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać się będą w Chodzieży.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 10.02.2021

Kolejne spotkania w ramach Identyfikacji Potrzeb Uczestników Projektu „Znów aktywni! - 2 edycja” dla 4 UP z GR VIII. Ruszają spotkania z doradcami zawodowym w ramach Diagnozy indywidualnych identyfikacji potrzeb Uczestników. Zajęcia będą odbywały się w Chodzieży oraz Morzewie w dniach 10.02.2021
Diagnoza potrzeb pozwoli na dostosowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu. Jej wyniki umożliwią formowanie grupy szkoleniowej, uwzględniając m.in. sytuację osobistą, zawodową i domową Uczestników, co zwiększy efektywność wsparcia.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 01.02.2021

W dniu 01.02.2021 ruszają kolejne 3 miesięczne staże zawodowe dla grupy VI projektu „Znów aktywni! -2 edycja” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!


 Data aktualizacji 07.01.2021

Dziś rozpoczynamy kolejne szkolenie zawodowe ,, KUCHARZ III’’  Dla Uczestników gr VII projektu „ Znów aktywni!- 2 edycja” 07.01.2021r. rusza szkolenie ,, KUCHARZ III’’   dla grupy nr VII projektu „ Znów aktywni!- 2 edycja” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie obejmie 145 h dydaktycznych i potrwa do 04.03.2021r. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać się będą w Sarbce. Zajęcia początkowo będą się odbywały w systemie 10h tygodniowo.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 04.01.2021

W dniu 04.01.2021 ruszają kolejne 3 miesięczne staże zawodowe dla grupy 5 stażyści projektu „Znów aktywni! -2 edycja” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 02.01.2021

Kolejne spotkania w ramach Identyfikacji Potrzeb Uczestników Projektu „Znów aktywni! - 2 edycja” 1 os. z gr stażystów. Ruszają spotkania z doradcami zawodowym w ramach Diagnozy indywidualnych identyfikacji potrzeb Uczestników. Zajęcia będą odbywały się w Chodzieży w dniu 02.01.2021r.
Diagnoza potrzeb pozwoli na dostosowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu. Jej wyniki umożliwią formowanie grupy szkoleniowej, uwzględniając m.in. sytuację osobistą, zawodową i domową Uczestników, co zwiększy efektywność wsparcia.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!


Data aktualizacji 31.12.2020

W imieniu firmy Consultor Sp. z o.o.  mam przyjemność złożyć Państwu życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz ogromu sukcesów na polu zawodowym.  

                             

Data aktualizacji 24.12.2020

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy pięknych chwil w świetle choinki, radosnych momentów w gronie najbliższych, dystansu do świata w tym szczególnym czasie i worka wspomnień, które pozostaną z Państwem na kolejne lata.                             
Wesołych świąt! 
   

 

Data aktualizacji 23.12.2020

Dziś rozpoczynamy kolejne szkolenie zawodowe ,, Monter robót wykończeniowych’’  Dla Uczestników gr VI projektu „ Znów aktywni!- 2 edycja”
23.12.2020r. rusza szkolenie ,, Monter robót wykończeniowych’’   dla grupy nr VI projektu „ Znów aktywni!- 2 edycja” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie obejmie 145 h dydaktycznych i potrwa do 25.101.2021r. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać się będą w Chodzieży i Ratajach.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 01.12.2020

Dziś rozpoczynamy kolejne szkolenie zawodowe ,,KUCHARZ II’’  Dla Uczestników gr V projektu „ Znów aktywni!- 2 edycja”
01.12.2020r. rusza szkolenie ,,KUCHARZ II’’   dla grupy nr V projektu „ Znów aktywni!- 2 edycja” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie obejmie 145 h dydaktycznych i potrwa do 28.12.2020r. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać się będą w Pile.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 23.11.2020

Dziś rozpoczynamy kolejne szkolenie zawodowe ,, KUCHARZ’’  Dla Uczestników gr IV projektu „ Znów aktywni!- 2 edycja”
23.11.2020r. rusza szkolenie ,, KUCHARZ’’   dla grupy nr IV projektu „ Znów aktywni!- 2 edycja” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie obejmie 145 h dydaktycznych i potrwa do 17.12.2020r. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać się będą w Morzewie.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!
 

Data aktualizacji 09.11.2020

Dziś kontynuujemy spotkania w ramach Pośrednictwa Pracy Projektu „Znów aktywni! - 2 edycja” dla GR IV 1 os. V, VI, VII oraz stażystów rusza I spotkanie z doradcami zawodowym w ramach Pośrednictwa pracy dla Uczestników. Zajęcia będą odbywały się w Chodzieży w dniach 9.11.2020 - 28.11.2020. Pośrednictwo poprowadzi trener, który posiada doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo oraz pracującymi.
 

Data aktualizacji 08.11.2020

Kolejne spotkania w ramach Identyfikacji Potrzeb Uczestników Projektu „Znów aktywni! - 2 edycja” dla GR IV 1os, Gr V, VI i VII. Ruszają spotkania z doradcami zawodowym w ramach Diagnozy indywidualnych identyfikacji potrzeb Uczestników. Zajęcia będą odbywały się w Chodzieży,  Sarbii oraz Pile w dniach 08.11.2020 - 22.1.2020.
Diagnoza potrzeb pozwoli na dostosowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu. Jej wyniki umożliwią formowanie grupy szkoleniowej, uwzględniając m.in. sytuację osobistą, zawodową i domową Uczestników, co zwiększy efektywność wsparcia.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!


 
Data aktualizacji 01.11.2020

dniu 01.11.2020 ruszają kolejne 3 miesięczne staże zawodowe dla grupy 4 stażyści projektu „Znów aktywni! -2 edycja” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 14.10.2020

Dziś rozpoczynamy spotkania w ramach Pośrednictwa Pracy Projektu „Znów aktywni! - 2 edycja” dla GR V GR VI, 1 os. z gr I , GR VIII oraz stażystów rusza II spotkania z doradcami zawodowym w ramach Pośrednictwa pracy dla Uczestników. Zajęcia będą odbywały się w Chodzieży oraz Morzewie w dniach 14.10.2020 - 29.11.2020. Pośrednictwo poprowadzi trener, który posiada doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo oraz pracującymi.

 
Data aktualizacji 03.10.2020

Dziś rozpoczynamy spotkania w ramach Pośrednictwa Pracy Projektu „Znów aktywni! - 2 edycja” dla GR IV, VI 1os. z gr I , GR VII oraz stażystów rusza I spotkania z doradcami zawodowym w ramach Pośrednictwa pracy dla Uczestników. Zajęcia będą odbywały się w Chodzieży oraz Morzewie w dniach 03.10.2020 - 09.11.2020. Pośrednictwo poprowadzi trener, który posiada doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo oraz pracującymi.
 

Data aktualizacji 01.10.2020

W dniu 01.10.2020 ruszają kolejne 3 miesięczne staże zawodowe dla grupy I po szkoleniu zawodowym ,, opiekun osób starszych lub niepełnosprawnych’’ i stażystów gr 3 projektu „Znów aktywni! -2 edycja” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!
 

Data aktualizacji 30.09.2020

Dziś rozpoczynamy kolejne szkolenie zawodowe ,, Logistyk- magazynier z obsługą komputera’’  Dla Uczestników gr III projektu „ Znów aktywni!- 2 edycja”
30.09.2020r. rusza szkolenie ,, Logistyk- magazynier z obsługą komputera’’   dla grupy nr II projektu „ Znów aktywni!- 2 edycja” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie obejmie 145 h dydaktycznych i potrwa do 26.11.2020r. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać się będą w Chodzieży.

 

Data aktualizacji 29.09.2020

Kolejne spotkania w ramach Identyfikacji Potrzeb Uczestników Projektu „Znów aktywni! - 2 edycja” dla GR IV, stażyści oraz została do rekrutowane 2 osoby z GR VIII. Ruszają spotkania z doradcami zawodowym w ramach Diagnozy indywidualnych identyfikacji potrzeb Uczestników. Zajęcia będą odbywały się w Chodzieży oraz Morzewie w dniach 29.09.2020 - 25.10.2020.
Diagnoza potrzeb pozwoli na dostosowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu. Jej wyniki umożliwią formowanie grupy szkoleniowej, uwzględniając m.in. sytuację osobistą, zawodową i domową Uczestników, co zwiększy efektywność wsparcia.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 
Data aktualizacji 24.09.2020

Dziś rozpoczynamy kolejne szkolenie zawodowe ,, Logistyk- magazynier z obsługą komputera’’  Dla Uczestników gr II projektu „ Znów aktywni!- 2 edycja”
24.09.2020r. rusza szkolenie ,, Logistyk- magazynier z obsługą komputera’’   dla grupy nr II projektu „ Znów aktywni!- 2 edycja” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie obejmie 145 h dydaktycznych i potrwa do 30.11.2020r. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać się będą w Chodzieży.


Data aktualizacji 19.08.2020

Rozpoczynamy szkolenie zawodowe OPIEKUN OSÓB STARSZYCH LUB NIEPEŁNOSPRAWNYCH dla Uczestników gr I projektu „ Znów aktywni!- 2 edycja”
19.08.2020r. rusza szkolenie „ Opiekun osób starszych lub niepełnosprawnych”  dla grupy nr I projektu „ Znów aktywni!- 2 edycja” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie obejmie 120 h dydaktycznych i potrwa do 14.09.2020r. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać się będą w Morzewie.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 03.08.2020

Kolejne staże zawodowe dla 9 Uczestników projektu.
Po Indywidualnej diagnozie potrzeb 9 Uczestników projektu z gr. II stażowej zostało skierowane na 3-miesięczne staże zawodowe  Projektu „Znów aktywni! - 2 edycja” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Rekrutacja trwa nadal !

 
Data aktualizacji 01.08.2020

Kolejne spotkania w ramach Identyfikacji Potrzeb Uczestników Projektu „Znów aktywni! - 2 edycja” dla GR VIII, stażyści oraz została do rekrutowana nowa osoba z gr I. Ruszają spotkania z doradcami zawodowym w ramach Diagnozy indywidualnych identyfikacji potrzeb Uczestników. Zajęcia będą odbywały się w Chodzieży w dniach 01.08.2020 - 05.08.2020.
Diagnoza potrzeb pozwoli na dostosowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu. Jej wyniki umożliwią formowanie grupy szkoleniowej, uwzględniając m.in. sytuację osobistą, zawodową i domową Uczestników, co zwiększy efektywność wsparcia.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!
 

Kolejne staże zawodowe dla 9 Uczestników projektu.
Po Indywidualnej diagnozie potrzeb 9 Uczestników projektu z gr. I stażowej zostało skierowane na 3-miesięczne staże zawodowe  Projektu „Znów aktywni! - 2 edycja” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Rekrutacja trwa nadal !
 

Data aktualizacji 12.07.2020

Dziś rozpoczynamy spotkania w ramach Pośrednictwa Pracy Projektu „Znów aktywni! - 2 edycja” dla GR II oraz stażystów rusza II spotkania z doradcami zawodowym w ramach Pośrednictwa pracy dla Uczestników. Zajęcia będą odbywały się w Chodzieży w dniach 12.07.2020 - 19.07.2020. Pośrednictwo poprowadzi trener, który posiada doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo oraz pracującymi.

Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 05.07.2020

Zapraszamy do składania ofert na szkolenia zawodowe realizowane w ramach projektu.

 

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Data aktualizacji 05.07.2020

Dziś rozpoczynamy spotkania w ramach Pośrednictwa Pracy Projektu „Znów aktywni! - 2 edycja” dla GR III oraz stażystów rusza II spotkania z doradcami zawodowym w ramach Pośrednictwa pracy dla Uczestników. Zajęcia będą odbywały się w Chodzieży w dniach 05.07.2020 - 18.07.2020. Pośrednictwo poprowadzi trener, który posiada doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo oraz pracującymi.

 

Data aktualizacji 04.07.2020

Rozpoczynamy spotkania w ramach Pośrednictwa Pracy Projektu „Znów aktywni! - 2 edycja” dla GR III oraz stażystów rusza I spotkania z doradcami zawodowym w ramach Pośrednictwa pracy dla Uczestników. Zajęcia będą odbywały się w Chodzieży w dniach 04.07.2020 - 11.07.2020. Pośrednictwo poprowadzi trener, który posiada doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo oraz pracującymi.

 
Data aktualizacji 01.07.2020

Dziś ruszają pierwsze staże zawodowe dla 15 Uczestników projektu.
Po Indywidualnej diagnozie potrzeb 13 Uczestników projektu z gr. I stażowej zostało skierowane na
 3-miesięczne staże zawodowe  Projektu „Znów aktywni! - 2 edycja” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Życzymy wszystkim Uczestnikom dalszych sukcesów

 

Data aktualizacji 26.06.2020

Rozpoczynamy spotkania w ramach Pośrednictwa Pracy Projektu „Znów aktywni! - 2 edycja” dla GR II oraz stażystów rusza I spotkania z doradcami zawodowym w ramach Pośrednictwa pracy dla Uczestników. Zajęcia będą odbywały się w Chodzieży w dniach 26.06.2020 - 04.07.2020. Pośrednictwo poprowadzi trener, który posiada doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo oraz pracującymi.


Data aktualizacji 13.06.2020

Rozpoczynamy spotkania w ramach Identyfikacji Potrzeb Uczestników Projektu „Znów aktywni! - 2 edycja” dla GR II III oraz stażystów  ruszają spotkania z doradcami zawodowym w ramach Diagnozy indywidualnych identyfikacji potrzeb Uczestników. Zajęcia będą odbywały się w Chodzieży w dniach 13.06.2020 - 28.06.2020.
Diagnoza potrzeb pozwoli na dostosowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu. Jej wyniki umożliwią formowanie grupy szkoleniowej, uwzględniając m.in. sytuację osobistą, zawodową i domową Uczestników, co zwiększy efektywność wsparcia.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 10.06.2020

Szanowni Państwo,

dnia 12 czerwca 2020r. biuro firmy Consultor Sp. z o.o. będzie NIECZYNNE.

 

Data aktualizacji 01.06.2020

Uprzejmie informujemy, że na terenie firmy Consultor Sp. z o.o. obowiązuje nakaz noszenia maseczek- do odwołania.


Data aktualizacji 30.05.2020

Rozpoczynamy drugie spotkanie w Uczestników Projektu z Pośrednikiem pracy dla gr. I
30.05.2020r do 31.05.2020r. odbywają się zajęcia Pośrednictwa pracy. Zajęcia będą się odbywały w Chodzieży ul. Grudzińskich 10. Pośrednictwo poprowadzi trener, który posiada doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo.
 
Data aktualizacji
23.05.2020

Rozpoczynamy pierwsze spotkania Uczestników Projektu z Pośrednikiem pracy dla gr. I
23.05.2020r.  ruszają spotkania w ramach Działania w zakresie pośrednictwa pracy dla I grupy. Zajęcia będą się odbywały w Chodzieży ul. Grudzińskich 10. Od 23-24.05.2020r. Pośrednictwo poprowadzi trener, który posiada doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 15.05.2020

Informujemy, że w dniu 15.05.2020r. rozpoczęliśmy doradztwo zawodowe dla pierwszej grupy Uczestników.
W najbliższym czasie planujemy zorganizowanie szkolenia zawodowego dla naszych Uczestników.
Ponadto nadal prowadzimy rekrutację do projektu.
Chętnych zapraszamy !

 

Data aktualizacji 16.03.2020

W związku z zaistniałą sytuacją w Polsce, wywołaną epidemią Koronawirusa (COVID-19), zmuszeni byliśmy podjąć działania, mające na celu zadbanie o bezpieczeństwo i zdrowie naszych potencjalnych Uczestników projektu.
W związku z powyższym, wszystkie działania zostają zawieszone do odwołania. W momencie ustabilizowania sytuacji w kraju, Potencjalni Uczestnicy zostaną poinformowani o przywróceniu szkoleń.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonu: 519-323-396, 519-323-389 oraz pod adresem mailowy: a.kilis@consultor.pl, p.marynowska@consultor.pl

 

Data aktualizacji 01.06.2019

Szanowni Państwo,
od 01.06.2019 firma Consultor Sp. z o.o. rozpoczęła realizację nowego projektu pt. „Znów aktywni! – 2 edycja".
Zachęcamy do składania formularzy zgłoszeniowych.

Script logo